Çağdaş bilgi hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanan bir meslek yüksekokulu kütüphanesi olmaktır. Bu doğrultuda amacımız kullanıcılarına gerek duyduğu bilgi kaynaklarını güncel teknoloji ile birlikte doğru ve hızlı bir şekilde suna bir kütüphane olmak, zengin ve kaliteli bir meslek yüksekokulu kütüphanesi olmaktır.