Sahip olduğu farklı kaynakları kullanarak, hizmet verdiği kullanıcıların değişen ve gelişen bilimsel, akademik ve entelektüel ihtiyaçları doğrultusunda kalite bilgi hizmeti vermek, yaşam boyu öğrenme aktivitesini desteklemek ve yapılacak akademik çalışmalara yardımcı olmaktır.