On İki Levha Yayıncılığın hazılrmaış olduğu Lexpera veri tabanı deneme erişimine açılmıştır. Veri tabanına http://kutuphane.sisli.edu.tr/veritabanlari_deneme.php adresinden erişebilirsiniz.