İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Kütüphane Birim Müdürlüğü, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Yürütülen İşlemler:

Gerekli her türlü, bilgi ve belgeyi sağlar.
Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanların kullanımına sunulacak şekilde düzenler.
Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hizmet verir.
İstanbul Şişli MYO öğrencilerine, öğretim yılı başlangıcında oryantasyon hizmeti verilerek, bilgi merkezini ve hizmetlerini tanıtma, kullanım oranını artırma, öğrencileri, araştırma yapmaya ve kendilerini geliştirmeye yönelik teşvik etme çalışmaları yürütmektedir.

Kütüphane Kuralları:

Zamanında iade edilmeyen yayınlar için günlük (50 kuruş) gecikme cezası uygulanır.
Hatırlatma notu gönderilmemiş olması kullanıcının ceza yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Cezalarla ilgili kurallar akademik ve idari personel için de aynen uygulanır.
Ödünç alınmış bir yayının kaybedilmesi halinde yayının güncel fiyatı kullanıcı tarafından kütüphaneye ödenir.
Okuyucu almış olduğu yayın/yayınları 30 günden fazla geciktirir ise kütüphane hesabı 1 dönem boyunca kapatılır ve ödünç yayın verilmez.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokul Kütüphanesi ödünç verdiği herhangi bir yayın /yayınları belirtilen süreden daha önce iade edilmesini talep edebilir.
Kütüphane içinde sigara içilmesine, yiyecek ve içecek bulundurulmasına izin verilmez.
Kütüphaneye girmeden önce cep telefonlarının sesi mutlaka kapatılmalıdır.
Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta ve özel eşya bırakılmamalıdır.
Kullanıcılar kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamazlar ve kütüphane içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştiremezler.
Kullanıcılar herhangi bir materyalin tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltamazlar.
Kullanıcılar kütüphanede bulunan bilgisayarlardaki programları kopyalayamazlar.
Kullanıcılar internet kullanımı sırasında yasa dışı ve ahlaki değerlere uygun olmayan ögeler içeren web adreslerine giremezler.

Okuyucu Hakları:

Akademik personel: 45 gün süre ile 3 kitap, 1 süreli yayın (güncel sayılar hariç), 1 kitap dışı gereç. 2 defa 45 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.

Önlisans Öğrencileri: 7 gün süre ile 2 kitap, 1 süreli yayın (güncel sayılar hariç), 1 kitap dışı gereç. 2 defa 7 gün uzatma hakkı bulunmaktadır.

* Edebi eserler tüm kullanıcılar için 15 gün ile sınırlıdır.